De Negelaer

Deze boerderij, een rijksmonument, behoort tot een van de oudste erven van Wehl en draagt de naam “De Negelaer” en wordt in de volksmond ook wel “ De Negelder”genoemd”.  Deze laatst genoemde benaming stamt af uit de tijd dat Wehlnog Duits gebied was. De betekenis van de naam is niet bekend en is ook niet verder onderzocht. Op oude landkaarten, o.a. op de ingemeten kadastrale kaart door landmeter J. Guionneau in 1735, wordt de boerderij al aangegeven. De werkelijke ouderdom is niet bekend, maar de plaats als zodanig gaat al terug naar de veertiende eeuw. In het middenvan de negentiende eeuw is de boerderij gedeeltelijkvernieuwd en op getrokken en aangepast en werd daardoor een T-boerderij. Ook de jaren erna hebben er  veranderingen plaatsgevonden. In de eindjaren negentig van de vorige eeuw is er een grote restauratie uitgevoerd. Hierbij is een aangebouwde schuur gesloopt en is het binnenste van de boerderij aangepast. Hierbij is de indeling aangepast en zijn zelfs een aantal elementen teruggebracht naar het oorspronkelijke. Bij de boerderij bevinden zich nog een aantal oude schuren en waarvan de schuur direct achter de boerderij ook een rijksmonument is en wacht op restauratie.

De boerderij is vanaf begin 1800 bewoont geweest door de familie Lukkasen (Lucassen) tot 1993. Door vererving is het in 1993 in andere handen overgegaan en in 1996 aangekocht door de huidige bewoners, Trudy en Frans Volman. Wie voor 1800 op de boerderij heeft gewoond is niet bekend en is ook niet verder onderzocht.

De boerderij is omringd door een prachtige bloementuin en veel groen van boomgaarden en een bosje. Bij de indeling en aanplant van de tuin is in grote lijnen rekening gehouden met een aannemelijke erfindeling zoals dit vroeger gebruikelijk was.

Sinds 2010heeft Trudy Volman er haar bedrijf “Dr Negelaercreatief” met creatieve workchops, cursussen en dagbesteding. Website: www.negelaer-creatief.nl

 

Op de Negelaer zijn diverse activiteiten te bezoeken zoals:

Jan de Bruijne uit Apeldoorn komt pottendraaien en verkoopt eigen werk
Cursisten zijn in het atelier aan het werk
Het gietatelier is open en er is te zien hoe de keramiek beelden worden gegoten.
Er is een expostie van keramiek van diverse regionale keramisten en aardewerkfabrieken. ( plateel, delftsblauw, Judith Rigter en “de VORM” doetinchem, Laurens Goldewijk Zevenaar, DOK Milsbeek, fries kerfsnede etc etc.
En natuurlijk ligt de tuin er weer prachtig bij, hoewel we wel bezoek hebben gehad van de buxusmot en nog diverse andere eetgrage insecten 🙂

en natuurlijk is er koffie en thee en hopen we U te begroeten in onze tuin.